Het thema van deze filmavond hoe om te gaan met thema’s die je tegen komt als je netwerkpleegouder bent. Hoe ga je om met het feit dat je zorgt voor het kind van je eigen kind voor je neefje/nichtje, broertje/ zusje. Hoe neem je als familielid de rol van opvoeder op je. Hoe ga je om met het feit dat je omwille van de zorg voor je pleegkind je eigen kind/broer/zus/nichtje/neefje soms (emotionele) pijn moet doen.
Doel van deze avond is onderlinge uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar. De positieve filmbeelden dienen ter inspiratie om met andere pleegouders in gesprek te gaan.

De ervaring is dat de gelaagdheid in de filmfragmenten, waarin niet alleen gedrag te zien is, maar ook emoties voelbaar zijn, en zichtbaar is hoe interacties tussen mensen verlopen en wat de invloed is van de context, de onderlinge gesprekken kunnen verrijken.
De filmavond wordt verzorgd door Iris Deuss die beiden opgeleid zijn in het werken en trainen met filmbeelden.
PS: popcorn en frisdrank inbegrepen

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is geannuleerd. Je kan je wel aanmelden voor de Filmavond op 28 februari. Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl.