Al enkele jaren bieden we vanuit Juvent intervisie aan behandelgezinouders. We willen dit uitbreiden zodat ook andere pleegouders gebruik kunnen maken van intervisie. Pleegouders geven regelmatig aan het prettig te vinden met andere pleegouders in gesprek te gaan.

In de intervisie doen we dat op een gestructureerde manier waarop iedereen aanbod komt. Waar pleegouders samen met een gespreksleider een situatie die zij zelf inbrengen bespreken. Waarbij een mening altijd een advies blijft en je zelf baas blijft van je eigen gedachten. Wat in intervisie wordt besproken, blijft tussen de 4 muren van de intervisiegroep. Naast samen praten, is er ruimte om verhalen te delen.

 

In de intervisie komen allerlei onderwerpen aan bod:

  • het effect van de pleegzorgsituatie op mijn eigen kinderen
  • het effect op de relatie met mijn partner
  • mijn kwaliteiten en mijn valkuilen en wat ik nodig heb om hier niet in te vallen
  • ervaringen delen
  • samen afwegingen maken
  • hoe verhoud ik mij tot organisaties zoals Intervence en Juvent
  • tijd en ruimte nemen voor mezelf, zorgen voor ontspanning
  • aandacht voor wat goed gaat

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden (voor een eerste keer) bij Marja de Vlieger mdevlieger@juvent.nl voor regio Oosterschelde en Walcheren.