In de puberteit maken jongens en meisjes lichamelijke veranderingen door die hun gevoelens, gedrag en relaties beïnvloeden. Naast het hebben van nieuwe en verwarrende gevoelens raken zij gevoelig voor de mening van anderen (leeftijdgenoten), vinden ze het belangrijk ergens bij te horen en willen zij een eigen identiteit ontwikkelen, in een pleeggezin met pleegouders een bijkomende en moeilijke ontwikkelingstaak. Net als ieder ander willen pubers met een licht verstandelijke beperking meer zelfstandig worden en zich losmaken van de (pleeg)ouders.

Tegelijkertijd merken zij dat ze erg afhankelijk van de pleegouders zijn; de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling blijkt niet meer parallel met de sociaal-emotionele ontwikkeling te lopen. Er ontstaat een steeds groter verschil tussen wat het kind fysiek (seksueel) wil/kan en wat het sociaal-emotioneel ‘aankan’. Dit brengt risico’s en mogelijk problemen met zich mee.

In de praktijk komt het hebben van een licht verstandelijke beperking en het vertonen van risicovol gedrag vaak in combinatie voor. Toch zien we misschien belangrijke voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling over het hoofd waardoor er juist sneller risicovol gedrag ontstaat. Dan vervallen we in begrenzing, controle, toezicht, straf.

Tijdens deze bijeenkomst praten we over het verleggen van onze aandacht; van problemen naar mogelijkheden.

Centraal staat de vraag:  Wat is er nodig om een gezonde ontwikkeling te bevorderen?

Er is een lezing, er is voldoende tijd om gedachten en ervaringen met elkaar uit te wisselen en je krijgt tips.

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl.