Pleegouders ervaren soms moeite in het omgaan en samenwerken met de ouders van hun pleegkind. Er zijn verschillende redenen waarom dit moeilijk kan zijn. Afspraken worden niet nagekomen, er worden dingen beloofd die de ouders niet geven, enz. Vanavond besteden we aandacht aan het samenwerken met ouders met borderline problematiek.

Wat betekent het voor de ouder om deze problematiek te hebben? Wat kunnen we verwachten van deze ouders? Hoe kun je hier als pleegouder mee omgaan? Dit zijn de thema’s die tijdens deze bijeenkomst aan bod komen.

Deze avond wordt verzorgd door Joan Leidelmeijer en Kristin Hollestelle, GZ-psychologen bij Juvent.

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl.

Deze bijeenkomst gaat door bij 3 of meer aanmeldingen.