Misschien is het begrip mentaliseren je wel bekend, maar vraag je je toch af wat het nou precies is en waarom het belangrijk is om dit te begrijpen en toe te passen.

Binnen een veilige gehechtheid leren kinderen mentaliseren. Bij kinderen met een onveilige gehechtheid zijn er tekorten op dit gebied. Het kind kan niet goed nadenken over zichzelf, laat staan over de ander. Hoe herken je dat? Wat brengt dit te weeg? Wat kun je dan doen? Dit zijn onderwerpen die we tijdens de themabijeenkomst over mentaliseren met elkaar uitdiepen. Een korte uitleg vanuit de theorie en uitdiepen van het onderwerp a.d.h.v. voorbeelden. Van harte welkom, ik kijk er naar uit!

Deze bijeenkomst wordt gegeven door Jorina Lukasse, gedragsdeskundige bij Juvent.

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders en pleegzorgbegeleiders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl.