In het vervolg op de bijeenkomst Hechting: de basis, willen we in de deze bijeenkomst dieper ingaan op de verschillende hechtingsstijlen die een kind zich eigen kan maken. Deze avond zal in het teken staan van uitleg geven over verschillende uitingsvormen en daarbij behorende handvatten hoe met het gedrag om te gaan.

Deze avond zal verzorgd worden door Elles Steendijk, Gedragsdeskundige bij Juvent.

Deze bijeenkomst wordt gegeven door Jorina Lukasse, gedragsdeskundige bij Juvent.

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders en pleegzorgbegeleiders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl.