In pleegzorg is het thema ‘rouw en verlies’ zeker geen onbekende. Bijna alle pleegkinderen hebben hiermee te maken in meer of mindere mate. Het ingewikkelde voor hen is vaak dat er verlies is van mensen die nog wel in leven zijn. Hoe dan om te gaan met dit verlies en de bijbehorende rouwtaken?

In deze themabijeenkomst staan we eerst stil bij rouw in het algemeen en wat dit inhoudt voor kinderen van verschillende leeftijden. Daarnaast zullen we ook stilstaan bij hoe dit dan te vertalen is naar pleegzorg. Naar hoe dit jezelf als pleegouder raakt, maar ook hoe dit voor pleegkinderen is en hoe we hen hierbij kunnen ondersteunen.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Marian Borg, pleegzorgbegeleider bij Juvent en opgeleid tot Rouw- en verliesbegeleider.

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl