Uit onderzoeken blijkt dat ruim70% van de pleegkinderen problemen geven in hun gedrag voor, tijdens of na een contact met de biologische ouder(s). In begeleidingsgesprekken is het contact met de biologische ouders vaak een hot item. Binnen Juvent is er een Toolkit ontwikkelt om het de pleegouder makkelijker te maken om met het pleegkind in gesprek te gaan over het bezoek. Leer hier meer over tijdens deze bijeenkomsten van Samen Sterk. Meer is te lezen in PM 29

 

De bijeenkomst wordt begeleid door Liza van Maaren, pleegzorgbegeleider bij Juvent.

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl.