Paula Duvekot is nu bijna een jaar aan de slag als kindgericht werver voor Juvent. Deze geheel nieuwe functie ontstond vorig jaar vanuit het idee dat Juvent meer en sneller goede opvangplekken voor jeugdigen zou kunnen vinden door intensiever het bredere netwerk van een kind te onderzoeken. Hoe is Paula’s jaar verlopen?

Paula: “In het begin was het even zoeken: kindgericht werven is een nieuw aanpak en hoe krijg ik mensen binnen en buiten de organisatie mee? Het proces kindgericht werven wordt steeds bijgestuurd om aan het kwaliteitskader te voldoen én om het proces zo efficiënt en vloeiend mogelijk laten verlopen voor de ouder(s), het kind en de aspirant pleegouder(s).”

De kindgerichte wervingsaanpak is erop gericht om meer netwerk te krijgen bij verenigingen, scholen en kerken om zo kinderen beter (tijdelijk) te kunnen opvangen in de nabijheid van hun eigen vertrouwde omgeving. Paula vertelt: “Onlangs nog mocht ik een kind profiel plaatsen in een kerkblad. Hierop kwam meteen een positieve reactie en bleek het, na onderzoek, ook nog eens een match. Dat is natuurlijk op en top kindgericht!”

(Voor)oordelen lastig voor kindgericht werven

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn bij kindgericht werven, weet Paula inmiddels: “Als een gezin weinig netwerk heeft, wordt het lastig om in dat (bredere) netwerk een geschikte plek te zoeken. Ouders worstelen soms ook met een gevoel van falen; ze willen dan liever niet dat bekend gemaakt wordt dat er voor hun kind een plekje wordt gezocht. Als een gezin ook nog eens negatief bekend staat in de regio, wordt het helemaal moeilijk om mensen te overtuigen dat ze wat goeds kunnen doen voor dit kind. Er wordt dan toch snel en veel geoordeeld.” Kindgericht werven is dus niet altijd de oplossing. In die gevallen wordt er onder andere overgegaan tot algemene(re) werving.

Kindprofielen

Juvent gebruikt kindprofielen waarmee we op zoek gaan naar een plekje voor deze kinderen. Onlangs zochten we in de regio Zeeuws-Vlaanderen veel plekjes; vooral steungezinnen. Paula vertelt: “Kindgericht werven had nog geen match opgeleverd. De familie Leenknecht, tot voor kort een steungezin, gaf in een advertorial in het Zeeuws Vlaamse huis-aan-huisblad een inkijkje in hun leven als steungezin. Met toestemming van de ouders plaatsten we vervolgens twee weken lang advertenties met een kindprofiel voor de kinderen die een plekje zochten.
Weliswaar is hier ook nog geen match uit voortgekomen, maar het laat wel zien dat Juvent de aanpak verbreedt als het kindgericht werven ontoereikend blijkt.

Bovendien zijn dergelijke campagnes meestal niet voor niets: mensen die naar aanleiding van dergelijke oproepen interesse voor het pleegouderschap toonden, starten vaak wel met ons voorbereidingsprogramma Kim! om in de toekomst wel iets te kunnen betekenen voor een ander kind.” 

Resultaten

In het eerste jaar heeft de aanpak van kindgericht werven geleid tot een succesvolle match voor ruim 70% van de kindprofielen. We vonden gezinnen via netwerk, andere (pleegzorg)organisaties en binnen onze eigen bestandspleeggezinnen. Het is heel fijn om te merken dat bestandspleeggezinnen bereid blijken te zijn hun aanbod te veranderen, zodat kinderen alsnog geplaatst kunnen worden.

Vooruitblik 2022

De eerste resultaten van het kindgericht werven zijn er, maar het staat natuurlijk nog in de spreekwoordelijke kinderschoenen. De komende periode wordt deze manier van werken dan ook verder uitgebouwd. Paula wil zich vooral richten op het uitbreiden van haar netwerk door meer zichtbaar te zijn. Tot nu verliepen de contacten met de organisaties voornamelijk digitaal, mede door de Coronamaatregelen. Nu hoopt ze ook fysiek aan te kunnen sluiten in wijknetwerken, ledenvergaderingen of ouderavonden om te vertellen over kindgericht werven en om daar de zoekprofielen onder de aandacht te brengen.