In de Financiële Wegwijzer Pleegzorg van Juvent voor 2018, zijn de bedragen van de pleegvergoeding geïndexeerd met 1,34% zoals in de Regeling Pleegzorg door de minister van WVS is vastgesteld. In de regeling bijzondere kosten zijn op basis van overleg met de gemeenten geen wijzigingen doorgevoerd.

Wijziging belasting

Daarnaast is er een wijziging doorgevoerd vanuit de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders, indien zij elkaars fiscaal partner zijn, een verzoek doen om niet langer als partner te worden aangemerkt door de Belastingdienst. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 2017. Met deze maatregel wordt de situatie van pleegkinderen gelijk aan die van andere kinderen binnen het gezin. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Fondsen

Mocht je kosten maken die niet vanuit de bijzondere kostenregeling worden vergoed, overleg dan met je pleegzorgbegeleider of er een mogelijkheid is om een fondsaanvraag te doen. Bekijk hier het overzicht van de beschikbare fondsen en hoe je een aanvraag kunt doen. Het is noodzakelijk tijdig een aanvraag te doen omdat achteraf declareren vaak niet wordt geaccepteerd. Waar mogelijk zullen we je bij de aanvraag ondersteunen. Je kunt hiervoor contact opnemen met je pleegzorgbegeleider of met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@juvent.nl.