Vandaag werd het Jongerenhuis De Bevelanden in Goes na de verhuizing eind vorig jaar formeel welkom geheten in de binnenstad van Goes. Wethouder Derk Alssema (gemeente Goes) en Ruud Stevens (bestuurder Juvent) openden de deuren van de voormalige St. Josephschool in Goes; de nieuwe plek voor 9 jongeren uit Zeeland die ondersteuning krijgen van Juvent bij hun weg naar zelfstandigheid.

Het Jongerenhuis in Goes is al bijna 10 jaar een fenomeen in Zeeland. Niet voor niets, want het ondersteunt in een behoefte van een grote groep jongeren in Zeeland. Het unieke concept combineert wonen mét begeleiding voor jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben met zelfstandig wonen.

Extra ondersteuning

Pedagogisch medewerker Natasja Koster van Juvent vertelt: “De meeste jongeren die hier komen, hebben wel wat meegemaakt. Ze zijn soms het vertrouwen in zichzelf of de omgeving kwijtgeraakt of hebben helemaal geen vaste verblijfsplek en zwerven van familielid naar vrienden. Door hun rugzakje hebben ze tijdelijk wat extra ondersteuning nodig om uiteindelijk te komen tot een zelfstandig bestaan.”

Uniek concept

Petra Nijsse, pedagogisch medewerker van het Jongerenhuis van Juvent is net als Natasja enorm trots op het nieuwe pand. Ze vertelt ,,We zijn superblij met deze verandering. Het is een fantastische nieuwe start na de oude gele containers aan de Westhavendijk waar we eerder zaten.” Het jongerenhuis werd bij de start zo’n 10 jaar terug in overleg met de gemeente opgezet in de vorm van tijdelijke wooncontainers. Het bleek een succesvol concept dat aansloot bij behoefte van jongeren die buiten de boot vallen. Toen de ruimtes in de containers zo verouderd waren, besloten zij opnieuw in gesprek te gaan met gemeente en de woningbouw RWS.  “Door goede samenwerking en afspraken met de gemeente, woningbouw en samenwerkingspartners zijn we tot deze prachtige oplossing gekomen”, vertelt Natasja.