Voor wie?

Acreon is een onderwijs-zorgarrangement waar leerplichtige jongeren van 12 tot en met 18 jaar diplomagericht onderwijs in combinatie met dagbehandeling krijgen. Deze jongeren willen om diverse redenen niet meer naar school, of lopen het risico om van de huidige school verwijderd te worden. De doelgroep bestaat uit leerlingen met internaliserende- (zoals angsten en somberheidsklachten) en/of externaliserende (zoals agressie- en gedragsproblemen) problematiek, eventueel in combinatie met (gediagnosticeerde) ontwikkelingsstoornissen.

Doel

Acreon zorgt ervoor dat de leerlingen zich bewust worden van hun ontwikkelingspunten en de belemmeringen die zij hierbij ervaren op het gebied van onderwijs en zorg. Door middel van individuele begeleiding worden leerlingen gestimuleerd om hun intrinsieke motivatie te vergroten, zodat er een blijvende (positieve) gedragsverandering bewerkstelligd kan worden. Uiteindelijk moet de tijd bij Acreon leiden tot het ontwikkelen van dusdanige vaardigheden dat terugplaatsing naar een vorm van onderwijs of het vinden van een passende werkkring mogelijk is.

 

Duur

De periode bij Acreon duurt ongeveer één schooljaar met een uitloop tot maximaal twee schooljaren. In deze periode worden vijf fases doorlopen. Aan iedere fase worden specifieke competenties en trainingen gekoppeld. Voordat een leerling kan doorgroeien naar de volgende fase moet hij of zij de bijbehorende training(en) succesvol hebben afgerond en de aangeleerde competenties kunnen inzetten.

Voor uitgebreide informatie over de werkwijze en het aanbod kun je kijken op www.acreon.nl.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!