Voor wie?

Juvent en Respont verzorgen samen de opvang voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar die om diverse redenen niet meer naar school gaan, of het risico lopen om van de huidige school verwijderd te worden.

Doel

Het doel van Acreon is het inventariseren van de problematiek, het begeleiden van de deelnemer bij het opheffen van de belemmeringen in het naar school gaan en het afstemmen van reeds aanwezige hulpverlening, of het zoeken naar een aanvullend of nieuw hulpverleningsaanbod. Uiteindelijk moet de tijd bij Acreon leiden tot het ontwikkelen van dusdanige vaardigheden dat terugplaatsing naar een vorm van onderwijs of het vinden van een passende werkkring mogelijk is.

Duur

De periode bij Acreon duurt meestal ongeveer tien maanden. In deze periode wordt met en door de deelnemer gewerkt aan het bereiken van de vastgestelde leerdoelen.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in jouw gemeente, of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of verwijzer. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!