Voor wie?

Voor een behandelgezin komen kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of opvoedingsproblematiek in aanmerking. Juvent gaat ervan uit dat deze kinderen en jongeren het best opgevoed kunnen worden in een gezinssituatie. Dat geldt zeker voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, die altijd meer ondersteuning, structuur en een ontwikkelingsstimulerend opvoedingsklimaat nodig hebben. Deze kinderen hebben behandeling nodig, maar hebben er baat bij dat dit binnen een vervangende gezinssituatie kan plaatsvinden.

Doel

De opvoedouders, die een behandelgezin vormen, maken deel uit van het behandelteam. Binnen dit team kijken we continu naar de doelen waaraan in het gezin gewerkt gaat worden en welke behandeling en ondersteuning buiten het (behandel)gezin eventueel noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan naschoolse dagbehandeling, individuele therapie, logeren of het deelnemen aan activiteiten. Door intensieve samenwerking tussen de ouders, de opvoedouders van het behandelgezin, gezinsbegeleider en andere medewerkers van Juvent, zoals een gedragsdeskundige, werken we aan het verminderen en/of hanteerbaar maken van de problematiek van het kind dat bij het behandelgezin woont. De woonsituatie waarin de jeugdige verblijft, is daarmee de behandelplaats van het kind geworden.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!