Voor wie?

Geweldloos Verzet is bedoeld voor ouders en jongeren die niet of nauwelijks met elkaar kunnen communiceren. Niets lijkt meer te werken om bestaande gedragspatronen te doorbreken. De jongere is nog nauwelijks te bereiken of te sturen in de thuissituatie en laat destructief, agressief, gewelddadig of gevaarlijk gedrag zien.

Doel

Wanneer kinderen de baas in huis worden en ouders zich machteloos voelen, kan Geweldloos Verzet ouders helpen om de vicieuze cirkels zelf te doorbreken. Volgens een aantal principes om provocaties te weerstaan wordt een eerste start gemaakt om bestaande patronen binnen het gezin op een positieve manier om te buigen. Daarnaast is het verwerven van steun van familie, vrienden en hulpverleners een essentiële stap in de overgang naar Geweldloos Verzet.

Interventies

De volgende belangrijke interventies van Geweldloos Verzet kunnen tijdens een traject ingezet worden:

  • De aankondiging
  • De sit-in
  • De telefoonronde
  • Het volgen
  • De staking
  • Weigeren van opdrachten
  • Verzoeningsgebaren

Duur

Niet alle interventies hoeven aan bod te komen in een traject. Dit is maatwerk en per situatie verschillend. De duur van het traject is ongeveer zes tot acht maanden en kan naast of binnen een IPT-traject van Juvent plaatsvinden.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!