Voor wie?

Een jongerenhuis is bedoeld voor studenten en andere jongeren die op zoek zijn naar een tijdelijke huisvesting vanwege studie of stage. Maar ook startende jongeren op de kamer/woningmarkt, nieuwkomers zoals jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning en jongeren die in (jeugd)hulpverleningsvoorzieningen hebben gewoond, zijn welkom. Belangrijk is dat alle bewoners bewust kiezen voor deze opstap naar zelfstandig wonen, dat ze het leuk vinden om met anderen samen te wonen en daarbij gecoacht willen worden.

Doel

Bewoners zijn nog niet helemaal in staat om zelfstandig te leven. Tijdens hun verblijf bieden wij de mogelijkheid om daar op korte termijn wel toe te komen. Een jongerenhuis biedt een combinatie van wonen, werken, leren en begeleiding. Het is een kansrijke omgeving voor elke jongere die op weg is naar een zelfstandige plek in de maatschappij.

Kosten

Jongeren (normaal begaafd) kunnen zonder indicatie terecht. De jongeren betalen zelf de huur voor hun kamer en moeten een dagbesteding hebben, zoals school of werk. Deze hulpvorm wordt verder gefinancierd door de betrokken partners: Europese Unie, gemeenten, woningcorporatie, onderwijs en zorg.

Contact

Wil je meer informatie over het Jongerenhuis? Neem dan contact met ons op.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!