Voor wie?

De Kamertraining van Juvent is bedoeld voor jongeren vanaf 17 jaar met een licht verstandelijke beperking die hulp nodig hebben vanwege cognitieve problemen en een tekort aan praktische en sociale vaardigheden. De jongeren hebben op termijn perspectief om zelfstandig te wonen, al dan niet met ambulante ondersteuning. De jongere volgt onderwijs of heeft een andere vorm van dagbesteding.

Doel

De Kamertraining is erop gericht om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, waardoor ze zich beter kunnen handhaven in de maatschappij. Er is uitgebreid aandacht voor het sociale netwerk dat de jongere heeft en de manier waarop daar gebruik van kan worden gemaakt.

Duur

Het staat niet precies van te voren vast hoe lang het verblijf van de jongere zal zijn. De duur van de training is afhankelijk van de leerdoelen. Er wordt minimaal een indicatie voor 3 maanden afgegeven. Na drie maanden wordt er geëvalueerd en een vervolgtraject bepaald.

Locatie

 

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!