Voor wie?

Het netwerkberaad wordt door Juvent ingezet in gezinnen waar het opvoedklimaat (plotseling) onder druk is komen te staan, waardoor kinderen soms niet meer veilig thuis kunnen wonen. Door gebruik te maken van het persoonlijke netwerk van het gezin, naast professionele hulpverlening, proberen we de veiligheid en/of het welbevinden van de kinderen te waarborgen en de hulp zo kort mogelijk te laten duren.

Doel

De veiligheid en het welzijn van het kind staat centraal tijdens het netwerkberaad. Ouders of verzorgers van het kind brengen samen met voor hun belangrijke mensen uit hun netwerk, zoals oma, buurvrouw, school, in kaart wat er nodig is voor hun gezin/kind. Samen stellen ze een plan op om tot oplossingen te komen.

Het gesprek

Het netwerkberaad wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider (facilitator) van Juvent. Door vragen te stellen brengt hij/zij in kaart wat de zorgen zijn, wat er goed gaat en wat er moet gebeuren. Of wat er nodig is om de veiligheid en het welzijn van het kind te garanderen. Juvent zorgt daarnaast voor de faciliteiten, zoals een geschikte ruimte, koffie en thee, uitnodigingen en een verslag van het beraad. Wanneer het doel van het gesprek voor iedereen helder is, zoeken we naar mogelijke oplossingen. Tevens wordt er gekeken wie welke rol daarin kan spelen om zo tot een gezamenlijk plan te komen. Wanneer nodig plannen we een vervolgafspraak in om te kijken naar het verloop en de uitvoering van het plan en ook om te kijken wat er moet gebeuren als de afspraken niet lopen.

Wat als het kind zelf niet aanwezig is?

De aanwezigheid van kinderen tijdens het netwerkberaad wordt op voorhand besproken. Als het kind niet aanwezig is, wordt er met het kind getekend en worden de tekeningen tijdens het beraad opgehangen. Zo kan toch de mening van het kind worden gehoord. Dit kan ook door middel van een brief of een ander vorm die het kind aanspreekt. Dit laatste geldt ook voor volwassenen die zijn uitgenodigd voor het netwerkberaad, maar die niet aanwezig kunnen zijn tijdens het gesprek.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!