Jij bent die ‘out of de box’ denker die graag wil meewerken aan duurzame samenwerkingsrelaties binnen de Jeugdhulp van Zeeland? Dat is goed nieuws, want door ‘van elkaar’ en ‘met elkaar’ te leren, werken we samen aan innovatieve oplossingen voor de casusregie jeugdhulp in Zeeland! Daar starten we 21 januari 2021 mee. Nieuwsgierig naar de volgende gratis bijeenkomsten? Je leest het allemaal hieronder en hoe je jezelf kunt aanmelden.

Vanuit de Jeugdhulpacademie Zeeland, geïnitieerd door Jeugdhulpcombinatie en de dertien Zeeuwse gemeenten, willen we ons inzetten om de verschillende werelden uit de jeugdhulp bij elkaar te brengen. We richten ons op persoonlijke en professionele ontwikkeling waar met elkaar en van elkaar geleerd kan worden, het stimuleren van duurzame samenwerkingsrelaties zowel op individueel als organisatieniveau en gezamenlijk bedenken van innovatieve oplossingen voor urgente problemen en uitdagingen in de praktijk van de jeugdhulp. Hiermee streven we naar het versterken van het vakmanschap binnen de jeugdhulp in Zeeland. Het Innovatielab, dat in ontwikkeling is, wordt vormgegeven door partners vanuit het Deltaplan.

Binnen een Innovatielab werk je samen aan een complex vraagstuk waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier die de grenzen overstijgt. Het co-creëren van kennis betekent dat deelnemers, naast het opdoen en delen van bestaande kennis, ook gezamenlijk nieuwe kennis creëren. Grensoverstijgend werken betekent dat er bij het samenwerken gebruik wordt gemaakt van verschillende perspectieven. De vraagstukken komen voort uit de praktijk.

Het vraagstuk

Op dit moment is er een concreet vraagstuk in de Jeugdhulp van Zeeland, waar we graag mee aan de slag zouden willen gaan vanuit het Innovatielab: Op dit moment zijn en worden vanuit verschillende organisaties binnen de jeugdhulp beschrijvingen opgesteld voor ‘casusregisseur’ in Zeeland.  Met het inbrengen van het vraagstuk casusregie in het Innovatielab wordt samenwerking gezocht binnen een aantal initiatieven. Met het beantwoorden van de vragen wordt meer eenduidigheid gegeven aan de functie/rol ten behoeve van de casusregie en wordt uitvoering gegeven aan de visie één gezin, één plan, van eerste vraag tot en met maatregel en het afschalen daarvan, één vloeiende lijn, waarbinnen de kind veiligheid centraal staat en het perspectief van het kind, de ouder en de professional als belangrijke uitgangspunten worden meegenomen.

Deelnemen aan het Innovatielab: vraagstuk casusregie.

Vanwege de grote belangstelling zijn er op dit moment geen plaatsen meer beschikbaar. Wel kan je je aanmelden voor de reservelijst via Petra Varenkamp, adviseur Leren & Ontwikkelen: Pvarenkamp@juvent.nl.

Het programma

21 januari 2021
13.30 – 16.00
Pitch & Brainstorm Vanuit verschillende perspectieven het vraagstuk verkennen.
4 februari 2021
13.30 – 16.00
Workshops Innovatielab /vraagstuk Verschillende workshops  gericht op het werken in een innovatielab, waarin het vraagstuk verder verdiept wordt. (denk aan bijvoorbeeld samenwerken, out of the box werken, design thinking etc.)
25 februari 2021
13.30 – 16.00
Oplossingen bedenken advies bepalen en presenteren Op basis van de Pitch & Brainstorm en de workshops wordt gewerkt aan oplossingen/beantwoorden van vraagstuk. Na afloop wordt een concreet advies gepresenteerd.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Petra Varenkamp, adviseur Leren & Ontwikkelen: Pvarenkamp@juvent.nl of 06-83665341.