Praktisch alle huisbezoeken en afspraken van jeugdhulporganisatie Juvent zijn omgezet naar begeleiding op afstand door het coronavirus dat rondwaart. Er is geen fysiek begeleid bezoek of bezoek thuis meer, tenzij het echt niet anders kan. Die nieuwe vorm van hulpverlening brengt zorgen met zich mee.

 

Jeugdhulpverlener Daisy van den Hummel is een positief ingesteld mens. De medewerker van jeugdhulporganisatie Juvent begint het gesprek dan ook met alles wat wel goed gaat. “Neem het videobellen, ik kan mee rond kijken in de woning, zie gezichtsuitdrukkingen, kan zaken interpreteren. Zo veel meer en beter dan alleen een gesprek via de telefoon.”

Leuke filmpjes, maar er zijn zorgen

Videogesprekken voeren is het belangrijkste instrument dat ze op dit moment heeft. Langsgaan bij ‘haar’ gezinnen in de Oosterschelderegio zit er voor Van den Hummel niet in. Om zo verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Ze prijst de inventiviteit van ouders. “Ik krijg leuke filmpjes opgestuurd over hoe ze de kinderen bezig houden. Mijn complimenten.”

Dit is voor nu oké, maar het moet geen maanden meer gaan duren.” Daisy van den Hummel , hulpverlener Juvent

“Maar zorgen zijn er natuurlijk ook. Juvent begeleidt de gezinnen waar het even of al langere niet goed mee gaat. Er zijn spanningen in het gezin, er is sprake van bijvoorbeeld een moeilijke scheiding. En juist in deze tijd, waarin gezinnen binnen moeten blijven, bouwen die spanningen zich op. En dat kan leiden tot onveilige situaties voor kinderen. “Dit is voor nu oké, maar dit moet geen maanden meer duren”, zegt Van den Hummel.

Juvent begeleidt zo’n 1.300 kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Jeugdhulporganisatie Juvent begeleidt per jaar 1.300 kinderen en hun ouders. Dat doen de medewerkers door langs te gaan, contact te leggen. Directeur Ruud Stevens heeft zorgen nu de jeugdzorg grotendeels op afstand gaat. “Ik lig ‘s nachts niet wakker, maar word wel vroeg wakker met allemaal lijstjes in mijn hoofd.”

De meest kwetsbare kinderen zijn in beeld

Hij is ervan overtuigd dat Juvent de meest kwetsbare kinderen in beeld heeft. Hij noemt als voorbeeld de regio Zeeuws-Vlaanderen. “Daar zijn zeventig kinderen die overdag worden opgevangen, op school of op op de opvang, omdat het thuis niet gaat.”

En dan zijn er nog de gezinnen met wie het nu nog redelijk goed lijkt te gaan, maar het de vraag is voor hoe lang nog “De vraag is hoe lang die het volhouden. Met oplopende spanningen nu iedereen thuis zit. Ook met die gezinnen proberen we zo goed mogelijk contact te houden.”

Dagbehandelingen dicht

Naast medewerkers die bij gezinnen langsgaan heeft Juvent ook daglocaties. Denk aan de plekken waar anders dagbehandeling, naschoolse dagbehandeling, buitenschoolse opvang en onderwijs is. Ook die zijn gesloten.

De woningen van Juvent waar kinderen dag en nacht zijn onder de begeleiding van medewerkers, blijven open. Jongeren die niet meer naar school gaan, blijven op de groep. Wanneer het mogelijk is dat jongeren tijdelijk toch naar huis gaan, wordt dat met ouders en begeleiders afgestemd.

Daarbij worden vooraf risico’s ingeschat en afspraken gemaakt. Al met al zijn het fikse, ingrijpende maatregelen waar Stevens gezien de huidige gevaren van verdere verspreiding van het coronavirus achterstaat.

Maar toch durft hij al voorzichtig naar de toekomst te kijken: “We hopen dat er over een tijdje weer voorzichtig meer contact mogelijk is tussen medewerkers van Juvent en gezinnen thuis. We willen natuurlijk daar graag over meedenken hoe dat het beste kan.”

Bekijk hier het Item van Omroep Zeeland