Hulp thuis

Juvent helpt jou het liefst thuis. Er komt dan iemand regelmatig bij jou en je familie op bezoek. Je leert samen hoe je op een andere manier kunt omgaan met lastige situaties. En beter nog: Hoe je ze in sommige gevallen kunt voorkomen.

 

Intensieve Pedagogische Thuishulp

Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) is een vorm van hulp voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar die te maken hebben met opvoedings- en/of gedragsproblemen, waarbij vaak ook andere zaken het gezinsleven negatief beïnvloeden. Bij IPT komt de hulpverlener (IPT-er) bij het gezin thuis om samen te werken aan een oplossing van de problemen. De IPT-er van Juvent blijft betrokken tot de hulpverlening goed afgestemd is en werkt, of totdat het gezin geen hulp meer nodig heeft.

Download de folder Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT)

 

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe gedragsproblemen en dikwijls delinquent gedrag waardoor uithuisplaatsing dreigt. Veelal is dat een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdzorg plus-instelling. Bij MST bezoekt de behandelaar het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie en verzorgt 24 uur per dag bereikbaarheid. Uitgangspunt van MST is dat het antisociaal gedrag van de jongere meerdere oorzaken tegelijk heeft: kenmerken van de jongere zelf, maar ook het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt spelen een rol. Daarom wordt de omgeving van jongere actief bij de behandeling betrokken.

Download de folder Multi Systeem Therapie (MST) 

 

Crisishulpverlening

Soms zijn er signalen uit de omgeving van een gezin of vanuit het gezin zelf, maar is niet goed te achterhalen wat precies het probleem is. Wel is duidelijk dat er een acute verstoring is in het functioneren van het gezin, waardoor men niet meer samen verder kan. Dit maakt dat er een crisissituatie ontstaat in het gezin. Juvent biedt dan binnen 24 uur hulp.

Download de folder Crisishulpverlening