Privacy

Je krijgt hulp van Juvent. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben wij gegevens nodig van jou, je ouders anderen die bij de hulpverlening zijn betrokken. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. De regels daarvoor hebben we vastgelegd in ons Privacyreglement.

Download de folder Privacy