Vertrouwenspersoon

Als je hulp krijgt van Juvent en behoefte hebt om met iemand te praten, kun je bij verschillende personen aankloppen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, huisarts, leraar, casemanager of de gezinsvoogd. Je kunt ook nog terecht bij de gratis kindertelefoon (0800) 0432.

 

Clientvertrouwenspersoon

Kinderen, jongeren, ouders en pleegouders kunnen hun vragen of problemen echter ook bespreken met een van de cliëntvertrouwenspersonen. Zij luisteren naar jouw verhaal en kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon kan ook advies geven bij klachten als je die hebt over de hulpverlening van Juvent. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt niet bij Juvent.

 

Lees voor meer informatie de folder of neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via 088 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Een contactformulier invullen kan ook: kijk op www.akj.nl/contact. De functie wordt in 2017 in Zeeland uitgevoerd door Zorgbelang Brabant, Ringbaan Zuid 44, 5022 PN Tilburg, 013 - 594 21 70, vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl

 

Folder Vertrouwenspersoon