Vandaag 27 november 2020, ontvingen we het besluit van de gemeenten dat Juvent het contract ‘Crisishulp Jeugd en Opvoeding inclusief bereikbaarheidsdienst’ gegund heeft gekregen. Dit contract gaat in op 1 april 2021 en heeft een looptijd van 3 jaar.
De crisishulp was in oktober opnieuw aanbesteed namens de gemeenten omdat de eerder gegunde partij de opdracht teruggaf.

Nu Juvent het contract voor de crisishulp in de wacht heeft gesleept, haalt onze bestuurder, Ruud Stevens, opgelucht adem: ”Het allerbelangrijkste vinden wij dat de Zeeuwse gezinnen adequaat kunnen worden geholpen in tijden van hoogste nood. We weten dat wij in Zeeland de crisishulp en bereikbaarheidsdienst al jaren naar tevredenheid doen. We weten dat wij alle kennis en middelen in huis hebben om dit ook de komende jaren goed te doen. Het is fijn dat we met onze aanbieding ook de Inkooporganisatie hebben weten te overtuigen. Nu we die behandelplekken niet hoeven af te bouwen, is de Zeeuwse infrastructuur voor jeugdcrisishulp voor de komende jaren gered.”

In Zeeland is Juvent verantwoordelijk voor de crisishulpverlening aan kinderen en gezinnen. Dit doet Juvent niet alleen. “Wij werken in de Jeugdhulpcombinatie samen met Emergis (geestelijke gezondheidszorg), Via Almata (gesloten instellingen) en Inzet voor Zorg (ambulante begeleiding). Specifiek voor de bereikbaarheidsdienst en ambulante crisishulp werken we samen met Incluzo, KiZZ.en Evidendt.”, aldus Ruud.

Team Ambulante SpoedHulp
Binnen Juvent is het team Ambulante SpoedHulp verantwoordelijk voor het leveren van de crisishulp. Kelly Vader is één van de medewerkers van dit team: Wij zijn een erg compleet team. Ieder van ons heeft een eigen ‘specialiteit’. Ik weet veel van kleine kinderen en baby’s, terwijl een andere collega meer expertise heeft op het gebied van licht verstandelijke beperkingen en weer een andere collega is juist helemaal thuis in puberproblematiek. Wij bespreken alle zaken met elkaar. Zo kunnen we elkaars kennis en ervaring optimaal inzetten.”

De medewerkers van het team Ambulante SpoedHulp hebben elk ook  één keer in de 4 á 5 weken een week bereikbaarheidsdienst. In die week staan zij 24 uur per dag klaar voor directe crisishulpverlening.

Wachten is geen optie
“Als wij gebeld worden, is het mis. Dan moet er nu of binnen 6 uur -crisis- of binnen 24 uur- spoed- hulp ingezet worden. Vaak is de veiligheid van  één of meer gezinsleden in gevaar. Dan is wachten geen optie!”, aldus Kelly. Vanaf 1 april moet crisishulp zelfs binnen 4 uur ingezet worden.

Kelly vervolgt :“Als de crisishulp thuis geboden kan worden, heet dat ambulante spoedhulp. Wij proberen zoveel mogelijk de acute problemen te bezweren. Onze insteek is altijd om uithuisplaatsingen te voorkomen. Soms lukt dat niet en kunnen kinderen niet meer veilig thuis  wonen. Dan regelen wij crisisopvang op een residentiële groep of crisisopvang pleegzorg. Voor noodopvang heeft Juvent altijd 4 bedden beschikbaar.”

Juvent kent Zeeland goed
Mede vanwege de noodzaak om snel te kunnen handelen is het voor de crisishulp in de Jeugdzorg erg belangrijk om als hulpverlener goed je weg te weten in Zeeland. Letterlijk, qua geografie. Maar ook in meer figuurlijke zin, qua zorgnetwerk en cultuur.

Kelly: “Als team hebben wij een groot netwerk opgebouwd: met Intervence, Veilig Thuis, de gemeenten, vervolg-zorgverleners. Wij kennen mensen bij naam, hebben directe telefoonnummers. We weten wie welke expertise heeft en hoe we deze in kunnen zetten. Zo kunnen we snel schakelen.
Omdat wij de route goed weten, hoeven we kinderen en jongeren ook zelden buiten Zeeland te plaatsen.”