De overheid kondigde 15 maart strenge maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de lijn daarmee hebben ook wij nieuwe maatregelen genomen, die per direct ingaan en duren in elk geval tot en met 6 april.

Al onze jongeren worden geïnformeerd en alle verwanten krijgen hierover een brief. Maar welke maatregelen neemt Juvent om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en onze cliënten, pleeggezinnen, medewerkers en bezoekers te beschermen? Ons uitgangspunt daarbij is dat wij zo lang en zo goed als mogelijk de zorg aan onze cliënten en de begeleiding van onze pleegouders willen borgen. Lees hier de maatregelen wij hiervoor nemen.