Sinds 29 september zijn de landelijke coronamaatregelen weer aangescherpt, omdat het aantal besmettingen in Nederland weer oploopt. Het goed blijven naleven van de maatregelen is belangrijk om corona ook bij Juvent buiten de deur te houden en verspreiding van het virus te beperken. In de lijn daarmee hebben ook wij onze maatregelen aangescherpt, die per direct ingaan.

Bijeenkomsten en trainingen geannuleerd

Een van de maatregelen is dat alle trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten met meerdere personen te annuleren, in ieder geval tot 23 oktober. Per bijeenkomst wordt gekeken of een bijeenkomst digitaal kan plaatsvinden of op een later moment opnieuw wordt gepland. Deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Overige verscherpte maatregelen

Al onze jongeren worden geïnformeerd en alle verwanten krijgen hierover een brief. Maar welke maatregelen verscherpt Juvent om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en onze cliënten, pleeggezinnen, medewerkers en bezoekers te beschermen? Ons uitgangspunt daarbij is dat wij zo lang en zo goed als mogelijk de zorg aan onze cliënten en de begeleiding van onze pleegouders willen borgen. Lees hier de maatregelen wij hiervoor nemen.