Agenda

12 12 2017

‘Interactieve filmavond’ door Iris Deuss en Irene den Ouden

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan een interactieve filmavond. Aan de hand van fragmenten uit bekende speelfilms worden opvoedthema's aan de orde gesteld die kenmerkend zijn voor de zorg voor kwetsbare kinderen zoals in pleegzorg. 

 

Thema's kunnen gaan over:

  1. Behoeften van kinderen, zoals je welkom voelen, ruimte innemen en trots, 
  2. Competenties van opvoeders, zoals aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen en dienstbaarheid, en over 
  3. Draagkracht van (pleeg)gezinnen, bestaande uit onder andere het kunnen managen van chaos, het creëren van een cultuur van verdraagzaamheid en verbondenheid binnen de grenzen van het stimuleren van eigenheid en zelfstandigheid.

 

Doel van deze avond is onderlinge uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar. De positieve filmbeelden dienen ter inspiratie om met andere pleegouders in gesprek te gaan. De ervaring is dat de gelaagdheid in de filmfragmenten, waarin niet alleen gedrag te zien is, maar ook emoties voelbaar zijn, en zichtbaar is hoe interacties tussen mensen verlopen en wat de invloed is van de context, de onderlinge gesprekken kunnen verrijken. 


De filmavond wordt verzorgd door Irene den Ouden en Iris Deuss die beide opgeleid zijn in het werken en trainen met filmbeelden.  


PS: popcorn en frisdrank inbegrepen

 

Wanneer?
12 december 2017, 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

 

Locatie
Juvent Regiokantoor Walcheren, Prins Bernardstraat 4 te Middelburg

 

Praktisch & aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van Juvent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag vooraf aanmelden via pleegzorg@juvent.nl

Graag bij het aanmelden aangeven welk thema (zie hierboven) jou het meest aanspreekt, zodat er gericht gewerkt kan worden tijdens de filmavonden zelf!

< Terug