Agenda

15 03 2018

Juvent Event 2018 - 15 maart 2018 'De jeugdzorg draait door!'

De impact van de transitie op processen en vormgeving van de zorg was enorm. Hoe kijken we 3 jaar na de transitie als Zeeuwse Jeugdzorgspecialist naar onze positie in hulpverleningsland? Hoe sluiten andere professionals aan om kinderen en gezinnen in Zeeland te helpen? Waar lopen we tegenaan in de praktijk en hoe kunnen we elkaars expertise (nog beter) benutten?

Daarover gaan wij in gesprek met collega?s van onderwijs, kinderopvang, gemeenten, woningcorporaties en beleidsadviseurs! Het doel? Kansen benutten en hindernissen overwinnen om samen te zorgen voor een sterk systeem rondom het kind!

 

Locatie 

De Stenge

Stengeplein 1

4451 CZ Heinkenszand


Kosten 

Deze conferentie is inclusief lunch, koffie en thee en een afsluitende netwerkborrel. De toegang is gratis en uitsluitend ná aanmelding vooraf.

Aanmelden

Een plaats in het publiek bemachtigen? Geef uw aanmelding door via communicatie@juvent.nl. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! Wilt u in verband met de catering aan ons doorgeven of u gebruik wilt maken van de lunch?

Plek reserveren
Zeker zijn van een plek bij een tafelgesprek naar keuze? Geef dan ook door welk tafelgesprek u in de 1e ronde (thema 1 óf 2) én de 2e ronde (thema 3 óf 4) wilt bijwonen. Heeft u zich al aangemeld en wilt u zeker zijn van een plaats bij een specifiek thema? Geef dan ook uw voorkeur door!

 

SKJ geregistreerd jeugdzorgwerker?

Het Juvent Event 2018: ?De jeugdzorg draait door!? is geaccrediteerd door SKJ voor 4 punten voor Vrije ruimte Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en gezinsprofessional Informeel leren. Graag bij de aanmelding aangeven of u in aanmerking wilt komen voor de 4 SKJ-punten.

Programma

12.00 ? 13.00 Inloop met lunch

13.00 ? 13.20 Welkom en opening door Ruud Stevens (bestuurder Juvent) & Iris Deuss (systeemtherapeut Juvent)

13.30 ? 14.30 1e ronde tafelgesprekken  (naar keuze: thema 1 of 2)
14.30 ? 15.00 Pauze

15.00 ? 16.00 2e ronde tafelgesprekken (naar keuze: thema 3 of 4)
16.10 ? 16.30 De toekomst van jeugdzorg In gesprek met drie wethouders Jeugdzorg: Derk Alssema (Goes), Albert Vader (Vlissingen) & Jack Werkman (Sluis)

16.30 ? 17.30 Netwerkborrel

Tafelgesprekken

Ronde 1 
13.30 ? 14.30 uur

 

(keuze uit 1 of 2)

Thema 1. Perspectief bieden bij uithuisplaatsing

> Effectieve samenwerking voor nieuw perspectief jongeren
Als het thuis écht niet meer gaat is een behandeling of uithuisplaatsing in een 24-uursvoorziening soms noodzakelijk. Hoe zorgen we er samen voor dat deze periode optimaal wordt benut en dat het kind of de jongere zo snel mogelijk met nieuw perspectief terug naar huis kan of naar een andere gezinsvorm zoals een gezinshuis of pleeggezin? 

 

Thema 2. Zorg in het onderwijs houdt jonge kinderen bij de les

> Vroegtijdige signalering problemen door samenwerking zorg en onderwijs Integrale samenwerking tussen onderwijs, opvang en (jeugd)zorg verbindt de werelden van kinderen (gezin, school, kinderopvang en buurt). Vroegtijdige signalering van opvoed-, ontwikkel- en gedragsproblemen kan (zwaardere) zorg voorkomen en terugkeer naar regulier onderwijs bevorderen. Hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken?

Ronde 2 

 15.00 ? 16.00 uur

 

(keuze uit 3 of 4)

Thema 3. Voorbereid op de toekomst: voorkom uitval voortgezet onderwijs

> Benutten van expertise in school zodat jongeren school afmaken Frequent verzuim, problemen thuis, gedoe rondom school: problemen die soms zorgen dat jongeren niet meer naar school gaan. Hoe zorgen we samen dat deze jongeren toch hun school afmaken, een vervolgopleiding doen of een passende werkkring vinden om later zelfstandig te kunnen leven?

  Thema 4. De weg vinden in hulpverleningsland na je 18e
> Eén sterk netwerk van hulp voor 18+ bij weg naar zelfstandigheid

Volgens de wet ben je bij 18 jaar volwassen, maar lang nog niet altijd in staat om op eigen benen te staan. Het valt met alle wetten en financieringen niet mee om als jongere de juiste en passende hulp te krijgen op gebied van wonen, werk en zelfstandigheid. Hoe ondersteunen we sámen de 18-plusser in de praktijk bij hun weg naar zelfstandigheid?

< Terug

 

01-11-2017 t/m 01-11-2018

‘Intervisie voor pleegouders’ te Goes