Jaarverslag

 

Juvent sluit jaar 2016 af met positief resultaat

 

Juvent is een financieel gezonde organisatie. Die conclusie kunnen we trekken uit de jaarverslaglegging 2016 van Juvent die op 29 mei jl. door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. Het positieve resultaat van de jaarrekening bedraagt € 945.000. Dit resultaat is aanmerkelijk positiever dan we hadden begroot en geeft Juvent na 3 jaren van krimp en reorganisatie weer de stabiliteit en continuiteit die nodig zijn om te investeren in de kwaliteit van onze zorg. Klik hier voor het nieuwsbericht (d.d. 6 juni 2017) over het jaarverslag 2016.

 

Download het jaarverslag van Juvent (2016)