Nieuws

12-06-2017Een scheiding, wat nu? Wat ouderschapsbemiddeling kan betekenen!

Arend van de Fliert en Karin Bastemeijer zijn bij Juvent -sinds een paar maanden fulltime- aan de slag als ouderschapsbemiddelaars. Wat is ouderschapsbemiddeling en kan het betekenen voor een gezin?  

“Bij een scheiding staat de hele wereld van iedere betrokkene op z’n kop. Uiteraard dus ook voor de kinderen. Veel ouders die uit elkaar gaan kunnen onderling prima afspraken maken. Voor de ouders en kinderen waarbij dit, door wat voor omstandigheden dan ook, niet lukt kan ouderschapsbemiddeling worden ingezet. Voorwaarden om te starten is dat ouders bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over hun kind(eren)”, vertelt Arend.   

 

Wat is Ouderschapsbemiddeling?

Juvent biedt Ouderschapsbemiddeling aan ouders die conflicten met elkaar hebben over de invulling van het ouderschap en de omgang met de kinderen na een scheiding. Karin: ,,Door in gesprek te gaan met beide ouders wordt geprobeerd om de communicatie en het vertrouwen te verbeteren. Uitgangspunt is dat ouders na het traject bij de ouderschapsbemiddeling het ouderschap (weer) zelfstandig vorm kunnen en willen geven.”

 

Ouderschapsbemiddeling is niet nieuw binnen Juvent, wat is er dan nu veranderd?

Het aantal uren verdeeld over de regio’s in Zeeland is uitgebreid. Dit biedt ouders meer mogelijkheden om gebruik te maken van Ouderschapsbemiddeling. Zo bestaat nu ook de mogelijkheid voor een contact tussen kind(eren) en ouders op zaterdagen.

 

Wat kunnen wij ouders bieden?

De kaders zijn helder. De ouderschapsbemiddeling is voor ouders die gezamenlijk vorm willen geven aan het ouderschap, maar nog niet weten op welke manier. Ook als er tussen ouders sprake is van geschaad vertrouwen en/of de meningen ver uit elkaar liggen, staat de deur open. Een voorwaarde is dat ouders met elkaar in gesprek willen gaan. Wij hebben geen tot beperkte informatie vooraf, wat maakt dat wij onafhankelijk in de casus stappen. De informatie krijgen wij uit de gezamenlijke gesprekken met ouders, dit werkt omdat wij ons alleen richten op de omgang. Voordeel is dat een vlot getrokken omgang een positieve invloed heeft op de rest van de hulpverlening. Vergelijk ouderschapsbemiddeling met het planten van zaadjes: “Iedere keer als je een ouder spreekt en iets constateert is het spiegelen en inzicht geven. Op zo’n manier dat je niet oordeelt of met het vingertje wijst, maar confronterend genoeg dat ouders nadenken over hun eigen gedrag en aandeel tijdens een scheiding. Stap voor stap kun je iets bereiken.” 
 

Wat kunnen wij aan hulpverleners bieden?

De betrokken hulpverleners (binnen of buiten Juvent) kunnen alle onderwerpen die met omgang te maken hebben uitbesteden aan de ouderschapsbemiddeling. Ouders kunnen bij ons werken aan onderlinge communicatie, herstellen van vertrouwen en het opbouwen van de contacten tussen kind(eren) en ouder. Doordat de betrokken hulpverlener niet meer over dit onderwerp in gesprek hoeft te gaan, zien wij dat er ruimte komt om aan hulpverleningsdoelen te gaan werken. 
 
Contact & aanmelden

Wil je meer informatie, samenwerken en/of gebruik maken van Ouderschapsbemiddeling? Download de folder of neem dan contact op met de Cliëntenservice van Juvent via telefoonnummer 0118 – 632 854.  

 

< Terug naar overzicht