Statuten & Reglementen

Juvent is een transparante organisatie waarin ons bestuur en toezicht goed zijn geregeld volgens de Zorgbrede Governance Code. Dit is vastgelegd in onze statuten en reglementen.  

 

 

Over het toepassen van deze Statuten en Reglementen legt Juvent verantwoording af in haar jaarverslag, dat tevens gepubliceerd wordt op www.jaarverslagenzorg.nl.