Werken bij Juvent

MST therapeut08-11-2017

Wij zijn voor uitbreiding van onze teams op zoek naar 2 MST Therapeuten voor 36 uur per week (parttime invulling is niet mogelijk).

 

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een besloten of gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. De MST-behandeling dient als alternatief voor een dergelijke (dreigende) uithuisplaatsing. 

MST is een therapie aan huis die zich richt op verschillende levensgebieden van de jongere, zoals thuis, school, vrienden en vrije tijd. De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis.

 

Download de vacature

< Terug