Woensdag 26 september gaat de Kinderpostzegelactie weer van start. Duizenden schoolkinderen zetten zich in voor andere kinderen. Kwetsbare kinderen, waarvoor Juvent zich ook sterk maakt.

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Dat doen ze o.a. met programma’s gericht op Pleegzorg, Onderwijs en Werken aan veerkracht. Met het Programma Pleegzorg ‘Een gezin voor ieder kind’ wil Kinderpostzegels kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bieden, waar ze zich op een gezonde manier ontwikkelen en hechten.

Peggy (10) is een van de ambassadeurs van de Kinderpostzegelactie 2018. Peggy heeft al veel meegemaakt en woont nu in een pleeggezin samen met haar zusje. Dankzij de inzet van vele schoolkinderen heeft Peggy een eigen kamer en kan ze samen wonen met haar zusje. Anders waren ze van elkaar gescheiden. Bekijk haar filmpje:  https://www.kinderpostzegels.nl/nieuwsbericht/peggy

Dankzij deze actie kunnen wij samen onze doelen realiseren. Kunnen we op je rekenen? Bestel dan Kinderpostzegels en andere leuke producten bij het kind aan jouw deur of online via de webshop: https://www.kinderpostzegels.nl/webshop/