Meer kinderen dan ooit hebben in 2017 een beroep moeten doen op de stichting Leergeld voor schoolspullen, een sportabonnement, voetbalschoenen, een computer, fiets of andere onderwijsgerelateerde zaken die hun ouders niet kunnen betalen. Landelijk gaat het om ruim 103.000 kinderen, een stijging van 27 procent ten opzichte van 2016.

Oosterschelde

De stichting Leergeld Oosterschelderegio (Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen) steunde in 2017 direct en indirect 1.013 kinderen. Een jaar eerder waren het er 696. Renée Poelman, voorzitter van Leergeld Oosterschelderegio, stelt dat het verrassend vaak gaat om kinderen van werkende en soms alleenstaande ouders. Leergeld Oosterschelderegio heeft vorig jaar alle basisscholen binnen het werkgebied benaderd en via de informatiefolders van de scholen de ouders. Ook wordt nauwer samengewerkt met hulpinstanties als het Leger des Heils, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Walcheren

Leergeld Walcheren zag het afgelopen jaar geen groei. In 2017 heeft Leergeld Walcheren 611 kinderen ondersteund (42 minder dan in 2016) en 1.044 aanvragen gekregen (evenveel als in 2016). Een veel groter aantal zou echter wel in aanmerking komen. Volgens Tanneke Pop, voorzitter Leergeld Walcheren, groeien op Walcheren bijna 2.500 kinderen in armoede op. ,,Wij bereiken nog niet een derde van deze kinderen.”

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen hielp in 2017 twintig procent meer kinderen dan het jaar ervoor. In dat jaar werden 803 aanvragen om bijstand gedaan en 505 kinderen geholpen. De hoogte van de uitkeringen steeg dat jaar met 42 procent. De stichting geeft aan dat de stijging van het totaal aan vergoedingen (tot 53.908 euro) komt door uitbreiding van de voorzieningen waarvoor een bijdrage verstrekt wordt. In 2018 verwacht Leergeld Zeeuws-Vlaanderen weer een sterke stijging van zowel het aantal kinderen dat ondersteund wordt als de uitgaven. Volgens coördinator Liet Erpelinck worden steeds vaker gezinnen aangemeld door scholen en sociaal werkers.

Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, verklaart de landelijke stijging ook uit toegenomen bekendheid van de stichting, samenwerking met gemeenten en uitbreiding naar zestien nieuwe gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft voor de komende jaren 100 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor bestrijding van armoede die kinderen treft.