Terug naar de inhoud!

De laatste jaren ging het in de jeugdzorg vooral over financiën en randvoorwaarden. Ook voor Juvent waren de gevolgen van de transitie en bezuinigingen enorm. Toch zijn we trots op wat we met elkaar hebben bereikt: ondanks alle veranderingen konden kinderen, ouders, samenwerkingspartners en gemeenten blijven rekenen op de inzet van Juvent. Nu gaan we terug naar de inhoud, onze expertise: specialistische zorg voor kinderen, jongeren en hun gezin!

Veranderen is mogelijk

Wij geloven dat ieder individu in staat is om te veranderen. Wij maken ons daarom hard voor kinderen, zodat zij op eigen kracht en vanuit individuele mogelijkheden kunnen opgroeien en ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Juíst als het complex wordt en er expertise gevraagd wordt, gaan wij verder om een kind, jongere of gezin te helpen. Onze ‘beloning’ is als het met hen uiteindelijk goed gaat. Daarin zijn we vasthoudend, verbindend en gaan met lef te werk. De gezinnen waar wij voor werken zijn kwetsbaar. Daar komen wij voor op! De toegevoegde waarde van Juvent begint dan ook bij de vraag: “Wat zou er gebeuren met een kind, jongere of gezin als wij er niet zouden zijn?”.

Onze focus 2016-2019

Wij laten zien waarom we doen wat we doen en hoe we dat doen, samen met onze partners en omgeving. Wij maken duidelijk wat wij als Zeeuwse jeugdzorgspecialist bijdragen aan het leven van een kind en zijn gezin, maar ook aan hun omgeving en uiteindelijk de maatschappij! Dat alles kunt u lezen in Onze focus 2017-2019. We hebben ons in deze visie beperkt tot onze kernpunten voor de komende jaren. Wat dragen wij als organisatie bij aan de toekomst van een kind, gezin en de maatschappij? Ik nodig u van harte uit om hier vanuit uw rol aan bij te dragen!

Ruud Stevens
Raad van Bestuur