Multisysteemtherapie (MST) is een behandeling voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar die ernstig grensoverschrijdend gedrag vertonen, zoals drugsgebruik, dealen, diefstal, vandalisme, loverboy-problematiek en/of intimidatie.
MST is er enerzijds op gericht om de risicofactoren van dit gedrag te beperken, anderzijds is de therapie gericht op het versterken van beschermende factoren. MST is dus geen hulp voor de jongere alleen; ook ouders/verzorgers worden geholpen om de jongere in het vervolg succesvol te (bege)leiden in het gezin, op school, in de buurt en in de vrije tijd.
Zo helpt Multisysteemtherapie om uithuisplaatsing van de jongere te voorkomen en het functioneren van het gezin te verbeteren.

Bij Juvent hebben we de afgelopen 18 maanden 96 jongeren begeleid met MST. De ultimate outcomes van de MST behandelingen van de afgelopen 18 maanden ( met dus ook met follow up na afsluiting) spreken voor zich: Hier doen we het voor!