De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen van AKJ/Zorgbelang voelen zich welkom bij Juvent. Dat zeggen de vertrouwenspersonen zelf in hun jaarrapportage over 2020. Meer jongeren (en ouders) benaderden afgelopen jaar de vertrouwenspersonen met vragen en klachten: 23 (2019: 13).

Als Juvent zijn wij blij dat onze cliënten de cliëntvertrouwenspersonen goed weten te vinden. In gesprek met de cliënten en de cliëntvertrouwenspersoon kunnen wij op ons eigen handelen reflecteren en zo blijven we leren hoe we beter kunnen jeugdzorgen.
Naar het oordeel van de vertrouwenspersoon is er bij Juvent een positieve setting, waarin cliënten zich veilig en serieus genomen voelen in het gesprek.

Waarom een cliëntvertrouwenspersoon?

Alle kinderen, jongeren en gezinnen van Juvent kunnen met vragen of klachten gratis naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze probeert met de jongere/ouder én Juvent tot een antwoord of oplossing te komen. Zo kunnen formele klachten en juridische procedures worden voorkomen. Dit scheelt tijd, geld én wantrouwen. Dit is altijd in het belang van de zorg aan het kind/de jongere.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

De onafhankelijke vertrouwenspersonen voor cliënten van Juvent werken bij Zorgbelang Brabant-Zeeland. Dit zijn ervaren professionals. Zij geven geen oordeel over de geboden hulp, gaan vertrouwelijk om met informatie en handelen alleen met medeweten en toestemming van de cliënt.
Een vertrouwenspersoon kan helpen door te luisteren, mee te denken, te informeren en te adviseren, en/of te ondersteunen bij eventuele klachten.

Vertrouwenspersonen kennen niet alleen de medewerkers en de manier van werken van Juvent goed. Zij komen ook regelmatig op bezoek in een groep of (pleeg)gezin om met de kinderen/jongeren zelf te spreken.

Contact cliëntvertrouwenspersoon

Een jongere of ouder/verzorger kan voor advies of een klacht bellen naar het landelijke nummer van het AKJ: 088 – 555 10 00.
Jongeren/ouders/verzorgers die al contact hebben gehad met één de vertrouwenspersonen, kunnen bellen naar de betreffende medewerker.
Mailen kan naar: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl

Lees verder