Hulp overdag

Soms is alleen hulp thuis niet voldoende. Juvent biedt intensieve begeleiding, behandeling en zo nodig kleuteronderwijs op één plek. Dit doen we op onze locaties verspreid over de provincie Zeeland.

 

Dagbehandeling (2-6 jaar)

Jonge kinderen (2-6 jaar) waarbij gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen zo ernstig zijn dat ze daardoor niet kunnen functioneren op een gewoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school kunnen in aanmerking komen voor hulp op de Dagbehandeling van Juvent. Het kan dan gaan om ernstige problemen op het gebied van cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele, spraak/taal- of motorische ontwikkeling.

Download de folder Dagbehandeling 

 

BSO+

Steeds vaker zien scholen dat meer kinderen in de buitenschoolse opvang buiten de boot vallen. Ook komen ouders steeds vaker met het verzoek of hun zoon of dochter extra zorg kan krijgen. Helaas staat de groepsgrootte dit niet toe en zijn de middelen op een gewone BSO te beperkt. Samen met de Zeeuwse kinderopvangorganisaties KOW,  Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Kibeo is Juvent een nieuw concept gestart: de BSO+. In deze buitenschoolse opvang plus voorziening verblijft het kind in een kleinere groep met meer structuur en krijgt extra begeleiding en/of behandeling. 

 

Download de folder BSO+ 

Peuter-kleutergroep Plus

De Peuter-kleutergroep Plus is een samenwerking met speciaal basisonderwijs De Veste in Tholen. De groep is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen, die zo ernstig zijn waardoor ze niet goed kunnen meekomen op een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Deze kinderen hebben echter wel een onderwijsbehoefte. Om die reden werkt de Peuter-kleutergroep Plus met een programma waarin de kernactiviteiten van onderwijs en behandeling geïntegreerd zijn.

Download de folder Peuter-kleutergroep Plus

 

 

Ouderschapsbemiddeling

Een scheiding. De hele wereld staat even op zijn kop, zeker die van kinderen. Ouderschapsbemiddeling is een vorm van hulp voor gescheiden ouders die de omgangsregeling met hun kinderen (nog) niet zelfstandig kunnen vormgeven. Als ouders er samen niet uit komen en het contact van het kind met de niet-verzorgende ouder verstoord dreigt te raken, kan ouderschapsbemiddeling ouders helpen om de verantwoordelijkheid voor hun kind vorm te geven.

 Download de folder Ouderschapsbemiddeling

Speltherapie

Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en deze te verwerken. Binnen de wereld van het spel kan het kind vertellen waar het in de taal nog geen woorden voor heeft. Via spelen de speltherapie is het mogelijk om te spreken/spelen over spanning, angst, frustratie, onzekerheid, agressie, verwarring of andere gevoelens die een rol spelen in een kinderleven.

Download de folder Speltherapie