Hulp overdag

Soms kan een kind thuis blijven wonen maar toch een aantal dagdelen hulp nodig hebben. Na schooltijd wordt het kind dan intensief begeleid en/of behandeld op één van onze dagcentra.

 

Acreon, daghulp niet-schoolgaande jeugd

Acreon (www.acreon.nl) in Goes biedt een daghulpprogramma voor niet-schoolgaande jeugd. Acreon is een samenwerkingsverband van Juvent en Respont. Samen verzorgen zij de opvang voor jongeren tussen de 13 en de 18 jaar die om diverse redenen niet meer naar school gaan, of het risico lopen om van de huidige school verwijderd te worden.

Download de folder Daghulp niet-schoolgaande jeugd


OZA-Asteria (Onderwijs + Zorg)

Het onderwijs-zorgarrangement (OZA-Asteria) is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Respont speciaal bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een beperkte sociale redzaamheid en een verstandelijk niveau beneden het  gemiddelde. Vaak is het gedrag van deze jongeren dermate ernstig dat zij de reguliere schoolklas ontregelen en een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en anderen.

Download de folder OZA-Asteria

 

Ouderschapsbemiddeling

Een scheiding. De hele wereld staat even op zijn kop, zeker die van kinderen. Ouderschapsbemiddeling is een vorm van hulp voor gescheiden ouders die de omgangsregeling met hun kinderen (nog) niet zelfstandig kunnen vormgeven. Als ouders er samen niet uit komen en het contact van het kind met de niet-verzorgende ouder verstoord dreigt te raken, kan ouderschapsbemiddeling ouders helpen om de verantwoordelijkheid voor hun kind vorm te geven.

Download de folder Ouderschapsbemiddeling

Amares

Voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (IQ 55-85) waarbij een vermoeden bestaat van (ernstige) psychische problematiek biedt Amares behandeling en begeleiding. Amares is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Kijk voor meer informatie op www.amares.nl