Hulp overdag

Soms kan een kind thuis blijven wonen maar toch een aantal dagdelen hulp nodig hebben. Na schooltijd wordt het kind dan intensief begeleid en/of behandeld op één van onze dagcentra.

 

BSO+

Steeds vaker zien scholen dat meer kinderen in de buitenschoolse opvang buiten de boot vallen. Ook komen ouders steeds vaker met het verzoek of hun zoon of dochter extra zorg kan krijgen. Helaas staat de groepsgrootte dit niet toe en zijn de middelen op een gewone BSO te beperkt. Samen met de Zeeuwse kinderopvangorganisaties KOW,  Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Kibeo is Juvent een nieuw concept gestart: de BSO+. In deze buitenschoolse opvang plus voorziening verblijft het kind in een kleinere groep met meer structuur en krijgt extra begeleiding en/of behandeling. 

Download de folder BSO+ 

  

Ouderschapsbemiddeling

Een scheiding. De hele wereld staat even op zijn kop, zeker die van kinderen. Ouderschapsbemiddeling is een vorm van hulp voor gescheiden ouders die de omgangsregeling met hun kinderen (nog) niet zelfstandig kunnen vormgeven. Als ouders er samen niet uit komen en het contact van het kind met de niet-verzorgende ouder verstoord dreigt te raken, kan ouderschapsbemiddeling ouders helpen om de verantwoordelijkheid voor hun kind vorm te geven.

 Download de folder Ouderschapsbemiddeling

Amares

Voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (IQ 55-85) waarbij een vermoeden bestaat van (ernstige) psychische problematiek biedt Amares behandeling en begeleiding. Amares is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Kijk voor meer informatie op www.amares.nl

 

Speltherapie

Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en deze te verwerken. Binnen de wereld van het spel kan het kind vertellen waar het in de taal nog geen woorden voor heeft. Via spelen de speltherapie is het mogelijk om te spreken/spelen over spanning, angst, frustratie, onzekerheid, agressie, verwarring of andere gevoelens die een rol spelen in een kinderleven.

Download de folder Speltherapie