Pleeggezin

Soms is er even een eindstation bereikt. Het blijkt voor alle partijen beter om tijdelijk uit elkaar te gaan. Meestal gaan kinderen in dit soort situaties in een pleeggezin wonen. Dat kan voor enkele weken zijn in een crisissituatie, maar ook voor enkele maanden of jaren en soms voorgoed.

 

Pleegzorg  

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Maar soms kan een kind voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding niet aankunnen vanwege een scheiding of ziekte of doordat een kind gedragsproblemen of een licht verstandelijke beperking heeft. Juvent helpt kinderen en hun ouders met een pleeggezin waar een kind op een geborgen plek kan rekenen. Soms is dat voor korte tijd, soms alleen voor de weekenden en soms tot kinderen 18 jaar zijn.

Download de folder Pleegzorg