Kosten

Het is niet niks als je in een behandelgroep of bij een pleeggezin gaat wonen, of dagbehandeling nodig hebt. Ook financieel kan het verblijf bij Juvent gevolgen hebben. Soms wordt er van ouders een bijdrage verwacht, maar ook verzekeringen, kinderbijslag en uitkeringen kunnen veranderen wanneer een kind bij ons verblijft.

 

Download de folder Welke kosten betaalt u voor de zorg van Juvent?

 

 

Lijst met fondsen

Voor een aantal kosten, zoals de aanschaf van leermiddelen, werkkleding, een bril, een fiets, deelname aan een sport of aan
een (vakantie)kamp kan een aanvraag ingediend worden bij een fonds. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld.
Wij hebben een lijst samengesteld met mogelijke opties voor fondsen.