Toeslag extra kosten

Naast de pleegvergoeding kan een toeslag verstrekt worden wanneer je extra onkosten maakt in geval van een crisisopvang, zorg voor een pleegkind met een beperking of wanneer je voor drie of meer pleegkinderen zorgen. In het laatste geval gaat de toelage in vanaf het derde kind. Deze extra toelage is maximaal € 3,60 per dag in 2018.

Fondsen

Mocht je kosten maken die niet vanuit de bijzondere kostenregeling worden vergoed, overleg dan met je pleegzorgbegeleider of er een mogelijkheid is om een fondsaanvraag te doen. Bekijk hier het overzicht van de beschikbare fondsen en hoe je een aanvraag kunt doen. Het is noodzakelijk tijdig een aanvraag te doen omdat achteraf declareren vaak niet wordt geaccepteerd. Waar mogelijk zullen we je bij de aanvraag ondersteunen. Je kunt hiervoor contact opnemen met je pleegzorgbegeleider of met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@juvent.nl.