Kosten

Het is niet niks als je in een behandelgroep of bij een pleeggezin gaat wonen, of dagbehandeling nodig hebt. Ook financieel kan het verblijf van een kind bij Juvent gevolgen hebben. Soms wordt er van ouders een bijdrage verwacht, maar ook verzekeringen, kinderbijslag en uitkeringen kunnen veranderen wanneer een kind bij ons verblijft.

 

Download de folder Welke kosten betaalt u voor de zorg van Juvent?