Herscreening

Juvent is verantwoordelijk voor de geboden zorg aan pleegkinderen. Vanuit dit perspectief moeten we onder andere toezien op een pedagogisch verantwoorde en veilige leefomgeving. In het kader van deze verantwoordelijkheid voert Juvent, indien dit noodzakelijk wordt geacht, tussentijds een screening uit.

 

Meer informatie?  

 

Download de folder Herscreening