Privacy

Als pleegouder vangt u kinderen op die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. U wordt daarbij begeleid door Juvent. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben wij gegevens nodig van u en uw gezin. Daarbij wilt u er zeker van zijn dat er zorgvuldig met uw gegevens en informatie wordt omgegaan. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Heeft u toch een klacht of een vraag omtrent privacy? Bespreek het met uw contactpersoon van Juvent. In de folder Privacy kunt u uitgebreid teruglezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Download de folder Privacy