Veelgestelde vragen

 1. Mijn man en ik werken fulltime, kunnen we dan wel pleegouder worden?

  Vraag van Sonja (38)
   

  Ja, dat is mogelijk, maar niet voor ieder pleegkind is het wenselijk als beide pleegouders (fulltime) werken. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk. Als u het KIM-voorbereidingsprogramma voor pleegouders gaat volgen, zullen wij samen met u kijken welke mogelijkheden er dan zijn.

  Sluit deze vraag

 2. Mogen we een pleegkind naar een oppas brengen?

  Vraag van Dirk (45)
   

  Wanneer alles goed verloopt, is het mogelijk om uw pleegkind af en toe naar een oppas te brengen of iemand anders in uw huis op hem of haar te laten passen. Dat kan familie, goede kennissen of een (professionele) oppas zijn. Belangrijke voorwaarden is dat het gaat om een vertrouwde oppas waarbij de veiligheid voor het pleegkind geborgd is. Hoe vaak dit kan en of het wenselijk is voor uw pleegkind, moet u vooraf bespreken met de pleegzorgbegeleider.

  Sluit deze vraag

 3. Mag een pleegkind ook naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang?

  Vraag van Aziz (53)
   

  Dat verschilt per kind. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk. Of buitenschoolse opvang mogelijk is, hangt af van de situatie. Met uw pleegzorgbegeleider kunt u de mogelijkheden voor uw pleegkind vooraf bespreken.

  Sluit deze vraag

 4. Krijgt een pleegouder een vergoeding voor de kosten die voor het kind worden gemaakt?

  Vraag van Lotte (33)
   

  Als pleegouder ontvangt u een pleegzorgvergoeding. Dit is een onkostenvergoeding die door geen enkele instantie als inkomen wordt gezien. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. Bij crisisopvang is een extra vergoeding mogelijk wanneer een kind bijvoorbeeld weinig spullen bij zich heeft.

  Sluit deze vraag

 5. Welke eisen worden er aan pleegouders gesteld?

  Vraag van Wim (63)
   

  De veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind staan bij Juvent voorop. Als u pleegouder wilt worden of zijn, moet u dan ook aan een aantal (wettelijke) voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

   

  • De pleegouder is minimaal 21 jaar oud.
  • De pleegouder en alle personen van 12 jaar en ouder die als inwonenden op het adres van de pleegouder staan ingeschreven, beschikken over een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming (een uitgebreide verklaring omtrent gedrag).
  • Juvent acht u in staat en bereid om in uw gezin een veilige en stabiele plaats te bieden aan een pleegkind;
  • Juvent acht u in staat en bereid om samen te werken met ouders, met Juvent en andere organisaties die bij een pleegzorgplaatsing betrokken kunnen zijn.
  • Er zijn geen medische bezwaren geconstateerd die het pleegouderschap kunnen beïnvloeden.

  Alle pleegouders van Juvent moeten aan deze eisen voldoen. In het KIM-voorbereidingsprogramma en bij een netwerkonderzoek wordt gekeken of u aan deze eisen voldoet.

  Sluit deze vraag

 6. Kan ik als alleenstaande pleegouder worden?

  Vraag van Wendy (48)
   

  Ja, ook alleenstaanden kunnen pleegouder zijn. Als u het KIM-voorbereidingsprogramma voor pleegouders gaat volgen, zullen wij samen met u kijken welke mogelijkheden er dan zijn.

  Sluit deze vraag

 7. Juvent zoekt altijd nieuwe pleeggezinnen en toch zijn er pleeggezinnen die wachten op de plaatsing van een pleegkind. Hoe kan dat?

  Vraag van Hans (50)
   

  Niet elk kind past in elk gezin. Juvent zoekt een gezin dat zo goed mogelijk aansluit bij de achtergrond en de specifieke situatie van het pleegkind. Daarom is het belangrijk dat we altijd voldoende pleegouders hebben om voor een kind het gezin te vinden dat het beste bij hem past. Daarbij spelen verschillende vragen een rol, bijvoorbeeld:

   

  • Is het wenselijk dat het kind dichtbij zijn ouders blijft wonen of op dezelfde school blijft?
  • Is het voor het kind goed als er meer kinderen in het gezin zijn of juist niet?
  • Heeft het kind problemen waar het pleeggezin mee kan omgaan?
  • Hoe lang zal het kind in het gezin verblijven?

  Sluit deze vraag

 8. Mijn neefje had problemen en kon niet meer thuis wonen. Nu woont hij bij mij. Ben ik dan pleegouder?

  Vraag van Maaike (29)
   

  Als u voor een kind van een ander zorgt, bent u niet automatisch pleegouder. Om als pleegouder te worden erkend, moet er in elk geval sprake zijn van een hulpvraag: u heeft hulp nodig bij de opvoeding van het kind dat nu bij u woont. Vervolgens moet u voldoen aan de volgende (wettelijke) voorwaarden:

   

  • De pleegouder is minimaal 21 jaar oud.
  • De pleegouder en alle personen van 12 jaar en ouder die als inwonenden op het adres van de pleegouder staan ingeschreven, beschikken over een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming (een uitgebreide verklaring omtrent gedrag).
  • Juvent acht u in staat en bereid om in uw gezin een veilige en stabiele plaats te bieden aan een pleegkind;
  • Juvent acht u in staat en bereid om samen te werken met ouders, met Juvent en andere organisaties die bij een pleegzorgplaatsing betrokken kunnen zijn.
  • Er zijn geen medische bezwaren geconstateerd die het pleegouderschap kunnen beïnvloeden.

  Alle pleegouders van Juvent moeten aan deze eisen voldoen. Pas wanneer u aan al deze voorwaarden voldoet, kan Juvent u als pleegouder accepteren. Ook dan pas heeft u recht op begeleiding en een pleegzorgvergoeding.

  Sluit deze vraag