Jeugdzorg Nederland heeft eerste reactie gegeven op de Miljoenennota en de begrotingen: https://lnkd.in/drY-dY8c
Juvent staat achter deze oproep van Hans Spigt.
Ook wij willen graag structurele oplossingen voor de knelpunten in de jeugdzorg – financieel en administratief -, waarbij de gemeenten in inkoop én beleid nog verder samenwerken. De hulpvraag van jeugdigen moet centraal staan in plaats van dat de discussie steeds over geld gaat.
Overigens vindt ook Juvent dat wél duidelijk moet zijn waar het geld in de jeugdzorg aan besteed wordt. Vandaar dat wij ook meewerkten aan het interview van Omroep Zeeland over de onderzoeksresultaten van Follow the Money.
Uit die onderzoeken blijkt dat Juvent in 2017, 2018 en 2019 behoorlijk wat winst heeft geboekt. Die hoge winst is niet vreemd. Als je het totale plaatje bekijkt, er zitten jaren voor en jaren na 2017-2019, is de hoge winst in deze specifieke periode verklaarbaar, door onder andere sterke bezuinigingen en reorganisatie in 2014.
Over de periode van de afgelopen 8 a 9 jaar hebben we gemiddeld een winst gedraaid van amper 2%; een normaal percentage voor gezonde bedrijfsvoering.

Vanzelfsprekend zijn we voortdurend in gesprek met gemeenten én inkooporganisatie.
De huidige situatie waarbij Juvent in 2020 verlies heeft gedraaid en dit in 2021 opnieuw dreigt te doen, zorgt ervoor dat de werkdruk voor hulpverleners onaanvaardbaar toeneemt én dat we sommige producten in de nabije toekomst mogelijk niet meer zullen kunnen aanbieden. Samen met de gemeenten hopen wij de jeugdhulp in Zeeland op een goed niveau te kunnen houden voor alle Zeeuwse jeugdigen met een hulpvraag.