Hulp bij Juvent

Verblijf en behandeling in een groep 

De opvoeding van een kind (met een licht verstandelijke beperking) wordt soms door de ouders als dermate zwaar ervaren dat ze aan Juvent vragen de opvoeding en behandeling (tijdelijk) over te nemen. Ook een risicovolle thuissituatie kan aanleiding zijn om een kind tijdelijk uit huis te plaatsen. Wanneer het niet mogelijk is een kind (6 jaar of ouder) thuis te helpen, kan het in een behandelgroep bij Juvent komen wonen. Kinderen leren hoe ze hun problemen kunnen oplossen of beter kunnen aanpakken en hoe zij zich thuis, op school of met vrienden anders kunnen gedragen om problemen te voorkomen. Soms is daar extra hulp bij nodig, zoals een training of therapie. Vaak krijgen ouders thuis ook hulp van Juvent, zodat zij hun kind beter kunnen begeleiden.

 

Download de folder Verblijf en behandeling in een groep 

Gezinshuis

Juvent gelooft in de kracht van het gezin en probeert zoveel mogelijk het kind thuis te laten opgroeien. Als dat (tijdelijk) niet meer kan, biedt een gezinshuis een vervangende gezinssituatie. Het gezinshuis heeft tot doel een kind 24 uur per dag professioneel te begeleiden en hem/haar tevens deel te laten uitmaken van een normaal gezinsleven. Een van de gezinshuisouders is in dienst bij Juvent. Ook voor kinderen met een licht verstandelijke beperking biedt Juvent deze vorm van jeugdhulp.

Download de folder Gezinshuis

 

Behandelgezin 

Juvent gaat er van uit dat kinderen en jongeren het best opgevoed kunnen worden in een gezinssituatie. Een behandelgezin van Juvent is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 6 - 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of opvoedingsproblematiek, waarbij de problemen dusdanig zijn dat een kind moeilijk kan functioneren in een regulier (pleeg)gezin en wonen op een behandellocatie van Juvent niet de voorkeur heeft.

Download de folder Behandelgezin