Hulp bij zelfstandigheid

Vertrektraining

Sommige jongeren kunnen of willen niet meer in een thuissituatie of woonvorm van Juvent wonen. Ze hebben moeite met de regels of voelen zich er gewoonweg niet meer thuis of zijn toe aan de volgende stap: een eigen woonplek. Maar waar? Voor deze vraag en alle andere die op een jongere (16 jaar en ouder) afkomen tijdens de zoektocht naar een eigen plek is de vertrektraining van Juvent bedoeld.

Download de folder Vertrektraining

 

Foyer de Jeunesse / Jongerenhuis de Bevelanden

In een Foyer de Jeunesse wonen jongeren die toe zijn aan zelfstandig wonen, maar daarbij nog behoefte hebben aan begeleiding. Voor praktische ondersteuning en begeleiding kunnen ze terugvallen op de begeleiders van Juvent. Naast jongeren afkomstig uit de jeugdhulpverlening, wonen in de Foyer de Jeunesse ook studenten, starters op de arbeids- of woningmarkt en jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Juvent heeft momenteel een foyer in Vlissingen en in Goes (Jongerenhuis de Bevelanden). Daarnaast zijn er gesprekken gaande met andere Zeeuwse gemeenten om ook daar het foyerconcept uit te rollen.

Download de folder Foyer de Jeunesse / Jongerenhuis de Bevelanden

 

Kamertraining

In het kamertrainingscentrum van Juvent kunnen jongeren vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking oefenen in het zelfstandig wonen en leven. Elke jongere heeft hier een eigen kamer en krijgt individuele begeleiding. Door deze trainingsvorm kunnen ze in de toekomst een zelfstandig(er) leven leiden.

Download de folder Kamertraining

 

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW)

Op jezelf wonen. Een hele stap! Voor sommigen een (te) grote stap. Juvent biedt begeleiding aan jongeren vanaf 17 jaar die deze stap willen nemen. Samen wordt er gekeken naar zaken zoals woonruimte, financiën, werk en het netwerk van de jongere om uiteindelijk met meer vertrouwen en ervaring zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Download de folder Begeleid Zelfstandig Wonen