Hulp thuis

Intensieve Pedagogische Thuishulp

Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) is een vorm van hulp voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar die te maken hebben met opvoedings- en/of gedragsproblemen, waarbij vaak ook andere zaken het gezinsleven negatief beïnvloeden. Bij IPT komt de hulpverlener (IPT-er) bij het gezin thuis om samen te werken aan een oplossing van de problemen. De IPT-er van Juvent blijft betrokken tot de hulpverlening goed afgestemd is en werkt, of totdat het gezin geen hulp meer nodig heeft.

Download de folder Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT)  

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe gedragsproblemen en dikwijls delinquent gedrag waardoor uithuisplaatsing dreigt. Veelal is dat een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdzorg plus-instelling. Bij MST bezoekt de behandelaar het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie en verzorgt 24 uur per dag bereikbaarheid. Uitgangspunt van MST is dat het antisociaal gedrag van de jongere meerdere oorzaken tegelijk heeft: kenmerken van de jongere zelf, maar ook het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt spelen een rol. Daarom wordt de omgeving van jongere actief bij de behandeling betrokken.

Download de folder Multi Systeem Therapie (MST)

  

Crisishulpverlening

Soms zijn er signalen uit de omgeving van een gezin of vanuit het gezin zelf, maar is niet goed te achterhalen wat precies het probleem is. Wel is duidelijk dat er een acute verstoring is in het functioneren van het gezin, waardoor men niet meer samen verder kan. Dit maakt dat er een crisissituatie ontstaat in het gezin. Juvent biedt dan binnen 24 uur hulp.

Download de folder Crisishulpverlening

 

Triple P: Positief Opvoeden!

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Meerdere keren per jaar vinden deze trainingen individueel of in groepsbijeenkomsten (niveau 4 en 5) binnen Juvent plaats. De trainingen bieden ouders van kinderen tussen de 4 en 18 jaar advies en steun op maat: van antwoord op algemene opvoedvragen, scheidingsproblematiek tot hulp voor ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Download de folder Triple P

 

Signs of Safety (SOS)

SOS is een denk- en werkwijze die hulpverleners helpt actief te zoeken naar signalen van veiligheid binnen het gezin waar een crisis is ontstaan. Deze nieuwe manier van denken en werken helpt weerstand en stagnatie in een gezin om te zetten naar een toekomstgerichte en veilige situatie. SOS is een methode waarin er volgens een gericht stappenplan gewerkt wordt aan een veiligheidsplan met inzet van diverse tools, zoals netwerkberaden, words & pictures en drie huizen.

Download de folder Signs of Safety

 

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet is bedoeld voor ouders en jongeren die niet of nauwelijks met elkaar kunnen communiceren. Niets lijkt

meer te werken om bestaande gedragspatronen te doorbreken. De jongere is nog nauwelijks te bereiken of te sturen in de thuissituatie en laat destructief, agressief, gewelddadig of gevaarlijk gedrag zien. Wanneer kinderen de baas in huis worden en ouders zich machteloos voelen, kan geweldloos verzet ouders helpen om de vicieuze cirkels zelf te doorbreken.

Download de folder Geweldloos Verzet

 

Netwerkberaad

Het netwerkberaad wordt door Juvent ingezet in gezinnen waar het opvoedklimaat (plotseling) onder druk is komen te staan, waardoor kinderen soms niet meer veilig thuis kunnen wonen. Door gebruik te maken van het persoonlijke netwerk van het gezin, naast professionele hulpverlening, wordt geprobeerd de veiligheid en of het welbevinden van de kinderen te waarborgen en de hulp zo kort mogelijk te laten duren. Naast netwerkberaden kunnen de facilitators van Juvent ingezet worden als onafhankelijk voorzitter bij andere overlegvormen.

Download de folder Netwerkberaad

Download de folder Netwerkberaad (informatie voor kinderen)